Våra tjänster

Qontrol erbjuder tillsammans med våra partners ett komplett stöd för analys, rapportering och planering.

Vid implementation

Vi hjälper er att sätta upp och konfigurera den lösning vi tillsammans finner lämplig för era specifika behov. Detta gäller allt från utvärdering av lämplig licensmodell, databaskopplingar, struktur kring datalagring och hur användarna ska tillåtas bruka lösningen. När den tekniska miljön är på plats skissar vi upp hur informationsflödena ska se ut för att ge maximal nytta och sätter den överenskomna strukturen på plats.

Vid utveckling

Vi tillämpar ett iterativt arbetssätt där delmål sätts upp och stäms av under resans gång. Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt med en tät dialog för att i slutändan uppnå bästa möjliga resultat.

Vid utbildning

Vi erbjuder utbildning samtliga delar av er lösning. Allt ifrån grundkurser för flera användare till mer specialiserade utbildningar för mer avancerad användning. Oftast utgår vi ifrån en grundtanke vi tillämpat hos andra och anpassar sedan utefter varje kunds specifika behov.

Vid drift/support

Våra kunders egen strategi kring drift och förvaltning gör att denna typ av uppdrag ser olika ut. Vi kan ansvara för hela driften eller delar av densamma. Det kan röra sig om översyn av dataladdningar, definitioner av mätetal, kontinuerlig uppdatering av applikationer samt all form av förvaltning och nyutveckling.

Vid kompetensbehov

Om kunden redan har interna eller externa utvecklare inom respektive område kan vi gå in i rollen som kravställare/kvalitetssäkrare. Vi bryggar effektivt gapet som finns mellan beställare och utvecklare. Ett billigt sätt att trygga projektet.

Våra produkter