Beslutsstöd & Visualisering

Ett bra beslutsstöd levererar rätt information till rätt person i rätt tid så att denne kan fatta bättre och mer välgrundade beslut som syftar till att optimera er verksamhet.

Varje företag, avdelning och person inom företaget har ett unikt informationsbehov. Beslutsstödet skall syfta till att stödja varje enskild användare med just den information som behövs, presenterat på det sätt som är nödvändigt. I vissa fall handlar det om enkla rapporter med få möjligheter till egen anpassning. Riktad, kvalitetssäkrad information är ofta behovet för de stora användargrupperna. Andra har behov av en utökad funktionalitet för anpassning där det ska vara möjligt att skära, presentera och sortera informationen. Detta med målet att finna nya samband och dra slutsatser som kan leda till en ökad insikt i verksamhetens utmaningar och möjligheter.

På Qontrol har vi valt att arbeta med en av de främsta beslutsstödleverantörerna på marknaden, Qlik. Qlik tillgodoser, genom QlikView och Qlik Sense, företagets totala informationsbehov. Från resultat- och balansräkning till nyckeltalsuppföljning, dashboards och avancerad analys. Allt presentabelt på vilken plattform som helst samt möjligt att integrera med egna portaler och applikationer.

Det senaste tillskottet i Qliks produktfamlij, Qlik Sense, erbjuder framtidens stöd för självförsörjande analys och visualisering. Med Qlik Sense går det snabbt och enkelt att sätta ihop visualiseringar, utforska data på djupet, direkt upptäcka samband och studera nya möjligheter ur olika vinklar. Visualisering handlar om att göra det enkelt för användaren att se samband och tydligt åskådliggöra information.

Kontakta oss gärna för att få veta mer!

QlikView – i korthet

QlikViews Business Discovery-plattform erbjuder självbetjänings-BI som ger affärsanvändaren möjlighet att fatta mer innovativa beslut.

 • Konsolidera relevanta data från flera källor, i en enda applikation
 • Undersöka dataassociationer
 • Visualisera data med engagerande, tekniskt avancerad grafik
 • Söka bland alla data – direkt och indirekt
 • Interagera med dynamiska appar, kontroller och analyser
 • Öppna, analysera och hämta data från en mobil enhet

 

Qlik Sense – i korthet

Nästa generations stöd för självförsörjande analys och visualisering.

 • Tillgång till ditt analys- och visualiseringsstöd oavsett plattform
 • Analysera flera datakällor i samma applikation
 • Användarvänligt gränssnitt med drag n’ drop-funktionalitet
 • Kraftfull sökfunktionalitet med Smart Search
 • Nyttja kvalitetssäkrad data för att skapa egna dashboards och rapporter

qlik logo

QlikView product tour

Qlik Sense product tour