Budget & Planering

En helhetslösning för prognos, budgetering, rapportering och analys.

Vi kan hjälpa er med en helhetslösning för prognostisering, budgetering, rapportering och analys. Användare på alla nivåer kan enkelt få tillgång till relevant beslutsinformation och beslutsstöd. Hela organisationen kan snabbt ändra och finjustera sina prognoser och planer.

Vi kan hjälpa er hitta rätt tilläggsprodukt för just er Qlik-plattform och som precis som QlikView och Qlik Sense kan kopplas och användas mot många olika datakällor såsom affärssystem, datalager eller andra databaser. Vi har färdiga integrationer mot ett flertal ekonomisystem.

Om ni behöver hjälp kan vi även erbjuda kvalificerad och kostnadseffektiv utbildning och support.

Er situation

-Excel är bra men räcker inte längre till när många personer ska vara involverade i budget- och prognosarbetet eller när behoven blir mer komplexa.

-Kontinuerlig rapportering av utfall och analys kan vara jobbigt och tar mycket tid. Det kan också vara svårt att hitta en version av sanningen då olika användare använder olika datakällor och själva bearbetar data.

-Ni upplever att de systemstöd som erbjuds på marknaden är för kostsamma, både avseende licens och projekt.

-Idag använder ni QlikView eller Qlik Sense för analys och rapportering men saknar en koppling med budget- och prognosprocessen.

Stämmer något av ovanstående in på er så har vi lösningen!

Kontakta oss gärna för att få veta mer!