Våra uppdrag

Det viktigaste vi ger våra kunder, förutom valuta för pengarna, är trygghet. Detta är en stor del i vår framgång som vi mäter i längden på våra kundrelationer.

Vi växer med våra kunder och är alltid redo att möta nya utmaningar. Här är ett axplock av det vi arbetat med inom några olika branscher.

Bank/Försäkring

Efter en misslyckad implementation vände sig kunden till Qontrol, som tog sig an uppdraget att vända misstro till tillit. Vi implementerade QlikView från grunden och tog fram en effektiv och skalbar dataflödesmodell, som dessutom är tydlig för kunden.

Efter succén med lanseringen av deras första applikation och användandet av densamma, fick många upp ögonen för vad QlikView kan göra och vi har nu levererat applikationer till ett flertal funktioner med samma positiva respons.

Energi

På detta mycket stora energiföretag ansvarar vi för förvaltningen av deras QlikView-miljö, vilket inom ramen för detta uppdrag är drift, support och vidareutveckling.
Hos denna kund har vi även konsulter i projekt som utvecklar helt nya applikationer.

Tillverkande

Sveriges ledande producent av godsaker till kaffet använder Qontrol för att hålla ordning på QlikView-miljön och utveckla QlikView-applikationer.

Mjukvaruföretag

En leverantör av affärssystem har tagit hjälp av Qontrol för att utveckla en beslutsstödslösning i QlikView till sitt system.

office2

Tjänstemarknad

Ett av Sveriges viktigaste företag förlitar sig på QlikView och Qontrol när det kommer till uppföljning och analys av sin verksamhet. I detta omfattande uppdrag ingår förvaltning och nyutveckling.
Under de senaste åren har ett stort antal fasta rapporter och databas-frågor ersatts av QlikView-applikationer, vilket gjort dels att informationen når snabbare och längre ut i organisationen och dels att förståelsen för orsak/verkan ökat genom applikationernas uppbyggnad. Hos denna kund utvecklar vi även applikationer till deras kundportal.