Välkommen till Qontrol BI

Automatisera med datadrivet beslutstöd. Få bort tidskrävande arbetsuppgifter och öka er operativa effektivitet.

Våra produkter

Qlik Sense®

Qlik Sense är utformat så att ni snabbt ska få svar på era frågor och bygger på tydliga visualiseringar av er data så att ni enkelt kan ta till er information.

Qlik NPrinting®

Qlik NPrinting utvecklas av Qlik och är en tilläggsprodukt för att skapa, schemalägga och distribuera ut rapporter. 

Mail & Deploy

Mail & Deploy har en likartad funktion som Qlik NPrinting och det är en tilläggsprodukt för att skapa, schemalägga och distribuera ut rapporter.

Komment™

Vi jobbar med flera olika Extensions och Komment är ett tillägg till Qlik Sense som låter dig redigera och skapa nya data direkt i Qliks användargränssnitt.

shutterstock_283146446

Förarkollen

Förarkollen är en tjänst som automatiserar stora delar av hanteringen av Kör- & Vilotider.  

Nästan alla transportföretag har gjort investeringar i färdskrivare, som ger dem värdefull data, men tyvärr sällan värdefull information. Vår tjänst tar tillvara på all värdefull data och lämnar den till rätt person i rätt tid, för att ni som organisation ska kunna göra de förändringar som krävs för att minska antalet överträdelser.

Verksamhetsanalys

Vår lösning för Verksamhetsananalys (Resultatuppföljning) är en uppskattad tjänst bland våra kunder för den är väldigt enkel att komma igång med och den adderar ett direkt värde till deras verksamhet. Detta är ett verktyg som hjälper företagsledare att fokusera mer på själva företagandet och mindre på administration.

shutterstock_1823020430