Qontrol bi

Förarkollen

Förarkollen är en tjänst som automatiserar stora delar av hanteringen av Kör- & Vilotider. Nästan alla transportföretag har gjort investeringar i färdskrivare, som ger dem värdefull data, men tyvärr sällan värdefull information.

Vår tjänst tar tillvara på all värdefull data och lämnar den till rätt person i rätt tid, för att ni som organisation ska kunna göra de förändringar som krävs för att minska antalet överträdelser.
Vår tjänst gör det möjligt för förarna att förstå när de gjort en överträdelse då de dagligen får en rapport via mail eller SMS när de gjort fel.

Det går även ut en rapport till Depåchefer varje vecka där de får en bra bild över den gångna veckans överträdelser. Vi har även automatiserat ett månatligt förarbrev där ett SMS skickas till förarna med en sammanställning av månadens fel. Förarna svarar på dessa SMS och svaren loggas i en databas.

Vi kan implementera vår tjänst mot Er i ett skarpt test under ett par månader utan någon kostnad och nästan alla som testar blir kunder till oss. Vi har över 15 transportföretag som använder sig av vår tjänst idag och det är tydligt att de minskar antalet fel och flera har sänkt dem med över 50%.

Jag kopplar gärna upp mig i ett kort webbmöte mot dig under ca 20 minuter och då kan jag visa och berätta om vår tjänst.