Komment™

Extensions är en genväg till extra funktioner! Med extensions kan ni addera smarta och skräddarsydda funktioner och visualiseringar som gör Qlik Sense än mer kraftfullt, mångsidigt och enklare att använda

Vi jobbar med flera olika Extensions och Komment är ett tillägg till Qlik Sense som låter dig redigera och skapa nya data direkt i Qliks användargränssnitt.

Det är lite som spreadsheets i Qlik Sense men mycket mera kraftfullt eftersom du kan korrigera din data, lägga till ny information, justera siffror och skapa nya datasegment.

unnamed