Mail & Deploy

Mail & Deploy har en likartad funktion som Qlik NPrinting och det är en tilläggsprodukt för att skapa, schemalägga och distribuera ut rapporter.

Med hjälp av Mail & Deploy kan du skapa rapporter som distribueras ut med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Tidpunkten och frekvensen är valbar, liksom formatet på rapporten – PDF, HTML, Word, Excel och Powerpoint fungerar. Man kan välja att skicka ut rapporterna centralt via e-post, spara ned dem i personliga foldrar eller publicera dem på webbplats internt/externt.

Mail & Deploy är fantastiskt för den driver ”rätt beteende” inom ett företag där man kan automatisera arbetsflöden och skapa en direkt handling på informationen som skickas. Det kan t ex vara inköpare som får information skickas till sig i Excell när lagervärdet är för lågt.

Bilen har nog världens mest utvecklade beslutstöd och där får man information om man till exempel skall tanka eller fylla på luft i däcken. Mail & Deploy fungerar på ett likartat sätt där rapporten kommer när något skall hända. Många förknippar Mail & Deploy med ledningsrapporter men det kan lika ofta handla om rapporter som går ut till kunder eller leverantörer.

unnamed