Qlik NPrinting®

Qlik NPrinting utvecklas av Qlik och är en tilläggsprodukt för att skapa, schemalägga och distribuera ut rapporter. Med hjälp av Qlik NPrinting kan du skapa rapporter som distribueras ut med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Tidpunkten och frekvensen är valbar, liksom formatet på rapporten – PDF, HTML, Word, Excel och Powerpoint fungerar. Man kan välja att skicka ut rapporterna centralt via e-post, spara ned dem i personliga foldrar eller publicera dem på webbplats internt/externt.

Nprinting är fantastiskt för den driver ”rätt beteende” inom ett företag där man kan automatisera arbetsflöden och skapa en direkt handling på informationen som skickas. Det kan t ex vara inköpare som får information skickas till sig i Excell när lagervärdet är för lågt.

Bilen har nog världens mest utvecklade beslutstöd och där får man information om man till exempel skall tanka eller fylla på luft i däcken och Nprinting fungerar på ett likartat sätt där rapporten kommer när något skall hända. Många förknippar Nprinting med ledningsrapporter men det kan lika ofta handla om rapporter som går ut till kunder eller leverantörer.

unnamed